Kontakter

Styrelse 2018-2019

Elena Strömberg, ordförande 072-2070366

Irina Persson, kassör 070-6945491

Marina Haagensen sekreterare

Nelya Wester

Irina Rybkina

Suppleanter

Zajtuna Blommenhag

Aleksej Blommenhag

Larysa Falaleeva

Sinisa Homonaj

Revisor och suppleant till revisor

Revisor Стен-Оке Енсен /Sten-Åke Jensen,

Suppleant till revisor Valentina Gustavsson

Valberedelse

Yulia Zaytseva