Om oss

Styrelsen 2023-24:

Ordförande Elena Strömberg

Kassör Irina Persson

Sekreterare Valentina Gustavsson

Revisor Sten-Åke Jensen

Suppleant till revisor Larisa Sozinova Johansson

Suppleanter Tatjana Bogenc, Nelli Wester

Kontakt via vipratarryska@gmail.com