Rättsinformation för ryska landsmän i Sverige

Jurist Влaдимир Резник Vladimir Reznik

Jurist Валерия Билотиене Valeria Vilotiene och ordförande i ”Sputnik” Katerina Ekström

Advokat  Никита Лундин Nikita Lundin

Folksam  ­1

Folksam – 2