Den 7 september 2019 är det dags för föreningens ”Vi pratar ryska” årsmöte som äger rum i Karlstadsrummet (Bibliotekshuset, Karlstad). Kl. 11.30 ska vi på visning av Karlstadrummet. Kl. 12.00 börjar själva mötet. Dagordning: styrelsens redovisning och val av ny styrelse. Rösträtt har de som betalade medlemsavgift 100 kr efter 1 juli, plusgiro 300488-4, föreningen Vi pratar ryska. Välkommen!